Przemyśl - Zasański szlak spacerowy

Zobacz uroki północnej części Przemyśla.

Trasa przebiega przez: Plac Orląt Przemyskich - Lipowica (344 m n.p.m.) - Winna Góra (278 m n.p.m.) - Plac Orląt Przemyskich. 
Położenie szlaku: Pogórze Dynowskie (fragment Pogórza Karpackiego).

WAŻNIEJSZE ATRAKCJE NA TRASIE:

Przejdź do planu wycieczki

przemysl trasa zasanska.png


Zobacz też: