Obiekty sakralne i miejsca pamięci

Sakralne miejsca Radzionkowa

Na naszej jednodniowej trasie odwiedzimy takie miejsca jak:

Kościół Radzionków

- Grób Nieznanego Żołnierza

- Grota Cmentarna

- Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej

Kościół Rojca

- Krzyż Murowany

- Figura św. Józefa

- Grota Maryjna

Pomnik „Poległym – Pomordowanym”

Kapliczka św. Huberta

Kapliczka św. Barbary

Krzyż wotywny

Kwatera żołnierzy Armii Czerwonej

Grób Jana Kużaja – miejsce publicznej egzekucji

 

 

Przejdź do planu wycieczki

Obiekty sakralne i miejsca pamięci.png


Zobacz też: