Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia...

W tej wycieczce odwiedzimy takie atrakcje jak:

Miniskansen Górniczy

 To ekspozycja upamiętniająca wieloletnią działalność tutejszej kopalni węgla kamiennego, noszącej kolejno nazwy „Radzionkau Grube”, „Radzionków” i „Powstańców Śląskich”. Nieco osobliwym obiektem jest - wchodząca w skład miniskansenu - obecna kapliczka św. Barbary.

Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek

Muzeum powstało z szacunku dla historii i z potrzeby serca.
Zgromadzone zostały w nim eksponaty, zbierane przez wiele lat, wszystko co służyło wykonaniu chleba i wszystkiego co o szacunku dla chleba zaświadcza.

Kuchnia Babki Any

W tradycyjnie urządzonym aneksie sklepowym poznać i zasmakować można nie tylko smacznego kołocza i innych maszkietów ale odczuć atmosferę panującą w domach naszych prababć.

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku pełni różne funkcje w obszarze edukacji, kultury, historii, a także zachowywania dziedzictwa kulturowego.

A także:

 

 

Przejdź do planu wycieczki

Ocalić od zapomnienia.png


Zobacz też: